ส่งคำขอเรื่องความเป็นส่วนตัวของคุณ

โปรดทราบ ผู้ใช้ eBay ที่ลงทะเบียน

สำหรับผู้ใช้ eBay ที่ลงทะเบียนที่มีบัญชีที่มีสถานภาพที่ดี เราได้ทำให้คุณสามารถจัดทำคำขอเกี่ยวกับเรื่องความเป็นส่วนตัวได้โดยง่าย ไปที่นี่เพื่อดูวิธีการ

ข้อสังเกต: eBay มีหน้าที่ในการตรวจยืนยันตัวตนของบุคคลใดก็ตามที่เราเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลไปให้ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกเผยแพร่ให้กับบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น หากคุณส่งคำขอโดยใช้แบบฟอร์มนี้ คุณอาจจำเป็นต้องแสดงหลักฐานยืนยันตัวตน (POI) และหลักฐานยืนยันที่อยู่ (POA) โดยแยกต่างหาก เพื่อให้เราดำเนินการตามคำขอของคุณได้ POI หรือ POA ใดๆ ก็ตามที่คุณแสดงโดยเกี่ยวข้องกันนั้นจะถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์เพียงประการเดียวในการตรวจยืนยันตัวตนที่เกี่ยวกับคำขอที่จัดทำขึ้น เราอาจเก็บรักษา POI/POA โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเก็บรักษาประวัติของเราสำหรับธุรกรรมนี้เพียงธุรกรรมเดียว และข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เราจัดเก็บนั้นจะอยู่ภายใต้นโยบายการรักษาความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวปกติของเรา

สำหรับการสอบถามข้อมูลการบริการลูกค้าทั่วไปที่เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ เช่น การซื้อ การขาย หรือปัญหาการชำระเงิน โปรดติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าของ eBay ทั้งนี้ การกรอกแบบฟอร์มนี้ จะไม่มีการตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการบริการลูกค้า

คุณมีความสัมพันธ์อย่างไรกับ eBay

เราจะสามารถช่วยคุณได้อย่างไร

ชื่อ

characters used0 / 150

นามสกุล

characters used0 / 150

ชื่อผู้ใช้เว็บไซต์

characters used0 / 150

ชื่อผู้ใช้เว็บไซต์

characters used0 / 150

ประเทศที่พำนัก

คำขอนี้ใช้สำหรับบริษัทใดของ eBay Classifieds

characters used0 / 500

การขอข้อมูลโดยบุคคลที่สาม

หากคุณกำลังส่งคำขอให้กับบุคคลอื่น คุณจะต้องแสดง POI/POA ของเจ้าของบัญชีที่คุณกำลังดำเนินการขอข้อมูลแทนพร้อมด้วยหลักฐานที่แสดงว่าคุณได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัญชีให้ดำเนินการในนามของบุคคลดังกล่าว (เอกสารยืนยันการรับมอบอำนาจ) คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หลังจากที่ได้รับคำขอของคุณแล้ว เราจะติดต่อคุณเพื่อขอสำเนา POI/POA และแบบฟอร์มการอนุญาตที่กรอกแล้ว ซึ่งจะต้องลงนามโดยผู้มีสิทธิ์ในข้อมูล

ชื่อบุคคลที่สาม (หรือชื่อบริษัท)

characters used0 / 150

หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่สาม

characters used0 / 150

หากคุณไม่พบสิ่งที่คุณต้องการบนเว็บฟอร์ม โปรดส่งคำขอของคุณทางอีเมล โปรดทราบว่า eBay มีข้อกำหนดให้ต้องตรวจสอบตัวตนของทุกคนที่เราเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลไปให้ เพื่อดำเนินการคำขอของคุณ เราจะต้องใช้ชื่อ นามสกุล ประเทศที่พำนักอาศัย ชื่อผู้ใช้เว็บไซต์ หรือ Username ของคุณ (สำหรับผู้ใช้ eBay ที่ลงทะเบียน) ที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนกับบัญชีของคุณ (สำหรับผู้ใช้ eBay ที่ลงทะเบียน) หรืออีเมลที่คุณใช้สำหรับธุรกรรมที่ทำบน eBay (สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน) และคำอธิบายลักษณะคำขอของคุณ ก่อนที่จะดำเนินการตามคำขอของคุณ เราจะขอให้คุณแสดงหลักฐานยืนยันตัวตน (POI) และหลักฐานยืนยันที่อยู่ (POA) เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับอนุญาตให้ยื่นคำขอได้ POI/POA ที่คุณแสดงนั้นจะถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์เพียงประการเดียวในการตรวจยืนยันตัวตนที่เกี่ยวกับคำขอเรื่องความเป็นส่วนตัวของคุณ และจะได้รับการดำเนินการและจัดเก็บตาม คำแถลงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ของเรา
*Required


Please leave the following fields untouched.